Güncel ürün tanıtım katalog talebinde bulunabilirsiniz.

Genetik Araştırmaları

Yaşamın temel yapı taşı olan GENETİK materyali daha iyi anlamak, yapısal ve işlevsel genomik alanlarının vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Moleküler bilimler kadar, endüstriyel biyoteknoloji, tarım, ziraat, hayvancılık gibi bir çok disiplinde genetik ve epigenetik araştırmalar gerekli hale gelmiştir. Gelişen analiz teknolojileri, yüksek yoğunlukta veri üretimi, verilerin işlenmesi ve depolanması gibi yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir.
Genetik materyalin eldesi ya da işlenmesi konusunda katma değer yaratabilecek uygulamaları, robotik otomasyon teknolojileri ile bir araya getirerek bir çok başarılı projede çözüm ortağı olduk. Temel bilimler, ziraat ve endüstriyel biyoteknoloji alanındaki tecrübelerimizi gıda güvenliği alanına da taşıyarak sektör ihtiyaçlarına daha güçlü bir şekilde yanıt verebilme gayreti içindeyiz.