Coriolis teknolojisi ile havada SARS-CoV-2 tayini

Alp Kibaroğlu, 27 Nisan 2020

Coriolis µ Biyolojik Örnekleyici:
  • ISO 14698 standartlarına uygundur.
  • Dakikada 100 ila 300 L arasında hava örnekleyebilir.
  • Moleküler teknikler sayesinde, örnek bir kaç saat
    içinde analiz edilebilir.
  • Açık ve kapalı alan kullanımına uygundur.
  • Kolayca taşınabilir: 3 kg ağırlığındadır.
  • Batarya ile çalışır, sahada kullanılabilir.

 

Cihaz, “siklonik” teknolojisi sayesinde, toksin, virüs, bakteri, polen, küf ve mantar gibi bir çok biyolojik partikülü 10 dakika gibi kısa bir süre içinde havadan örnekleyebilmektedir. Ayrıca, “uzun süreli monitorizasyon (LTM)” opsiyonu ile, örnekleme süresi 6 saate kadar uzatılabilir. Coriolis µ, kontamine hava monitorizasyonu, dekontamine edilmiş alanların kontrolü, risk seviye haritalarının çıkarılması gibi amaçlara hizmet edebilir (1).

Siklonik teknoloji, havadaki partikülleri sıvı ortama hapsettiğinden, mikrobiyoloji, hücresel ve moleküler biyoloji teknikleri (kültür, PCR, QPCR, ELISA, vb.) yoluyla örnek analizini kolaylaştırır. Hızlı ve etkili analize imkan sağlayan bu özellik, önleyici prosedürlerinin devreye alınması için önemli bir avantaj sağlar. Geçmiş yıllarda, solunum yolu ve gastro-enterit epidemilerinin kontrolü amacıyla hastane yoğun bakım ünitelerinde, MERS-CoV salgını sırasında hastane ve deve çiftliklerinde ve hatta metro istasyonlarında halk sağlığının korunmasına yönelik olarak Coriolis µ cihazı kullanılmıştır. Ayrıca, Bacillus antracis gibi biyo-terörizm ajanlarının tespiti, alerjen, küf/mantar kontrolü, polen taranması, mikotoksin, gluten tayini gibi uygulamaları da mevcuttur.

Bilindiği üzere, yeni “koronavirüs hastalığı (COVID-19)” çok hızlı bir şekilde yayılım göstermiş ve Dünya genelinde bir pandemi halini almıştır. Bu salgından sorumlu SARS-CoV-2 virüsünün, özellikle kritik alanlarda hava kontaminasyonu yaratma riski dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.

Salgının yayılmaya başlamasıyla birlikte, Çin’de bulunan önemli 2 merkez olan “Centres for Disease Control and Prevention (CDC) of Shenzhen and Guangzhouu” ve  “South China Institute of Environmental Sciences” Coriolis µ hava örnekleyici sistemi yaygın biçimde kullanmışlardır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinde de gerek sosyal alanlar gerekse hastane ortamlarında virüs örneklemesi önem kazanmış ve giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. SARS-CoV-2 virüsünün, hava kirliliğine sebep olan parçacıkların içinde ve çeşitli yüzeylerde uzun süre bulunup yayılabileceğine dikkat çekilmiştir (2-3). Kritik alanların kontaminasyon riskinin değerlendirilmesi, pandemi ile mücadele önemli katkı sağlayabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü, 29 Mart 2020 tarihinde yayınladığı bilgilendirme notunda, bazı bilimsel makalelerde tam olarak gösterilememiş olsa da, virüsün hastane hava ortamlarında tayinini yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurgulanmıştır (4-5). Yapılan son çalışmada, pandemi hastanesinden alınan hava örneklerinin yaklaşık %30 kadarında SARS-CoV-2 bulunduğu tespit edilmiştir (yayınlanmamış veri).

Kaynakça

1.Bertin Technologies website. https://www.bertin-instruments.com/the-air-sampler-coriolis-%c2%b5-micro-developed-and-provided-by-bertin-technologies-used-in-asia-and-europe-to-collect-coronavirus-sars-cov-2-and-help-combat-its-spread/
2.Setti L, Passarini F, De Gennaro G, Baribieri P, Perrone MG, Borelli M, Palmisani J, Di Gilio A, Torboli V, Pallavicini A, Ruscio M, Piscitelli P, Miani A. SARS-Cov-2 RNA Found on Particulate Matter of Bergamo in Northern Italy: First Preliminary Evidence. https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20065995 3.van Doremalen N, Morris D, Bushmaker T et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New Engl J Med 2020; 382:1564-1567. doi:10.1056/NEJMc2004973
4.Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. Scientific Brief, 29 March 2020. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.2 https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
5.Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA 2020; 323(16):1610-1612. doi:10.1001/jama.2020.3227.