Aka Biyoteknoloji, 2006 yılında kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında farklı proje çalışmalarının içinde olan şirketimiz, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli araştırma projelerine imza atmıştır. Devam eden Ar-Ge faaliyetleri yanında, bilimsel araştırmalar için yenilikçi ve teknolojik ürünlerin pazarlama faaliyetlerine de odaklanmıştır. Alanında liderlik yapan pek çok uluslararası firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olarak hizmet vermektedir.

Firmamız, gen-protein-hücre araştırmaları alanında kazandığı deneyimler ile, yaratıcı bir yapılanma gerçekleştirmiştir. Bilimsel çalışmalarda katma değer sağlayabilecek teknolojiler odaklanan
AKA Biyoteknoloji, temel çalışma ilkelerinden ödün vermeden, dinamik ve yenilikçi yapısını korumaya çalışmaktadır.

Birlikte keşfedebilmek dileğiyle…

Image
Vizyon

Ülkemiz bilimsel çalışmalarında yön verebilecek daha iyi, daha hızlı ve daha verimli teknolojik çözümleri sunmaktır.

Misyon

Etik değerlerden ödün vermeden, yaşam bilimlerinin önemli araştırma alanlarında yüksek teknoloji ve yenilikçi ürünler ile katma değer sağlamaktır. 

Değerler

Tüm faaliyetlerimizde, etik değerlere saygı duymayı, bilimselliği, yenilikçi olmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefler ve bu değerler doğrultusunda hareket ederiz.

Çalışma Alanlarımız

Hücre Araştırmaları

Biyoloji ve yaşamla ilgili bir çok bilimsel faaliyet alanının temel araştırma konularından birisi HÜCRE’nin kendisidir. Çeşitli fizyolojik olayların anlaşılmasına aracılık eden hücre kompartmanlarının analizi kadar, hücreyi yaşayan bütün bir sistem olarak inceleyebilmek adına uygulanmakta olan sistem biyoloji çalışmaları da giderek yaygınlaşmaktadır. Omik teknolojiler sayesinde de, hücre ve yaşamsal faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmekteyiz.
Hücre araştırmaları için odaklandığımız teknolojilerin başında “Flow Cytometry”, ”Cell Sorter” ve “Image Cytometry” uygulamaları gelmektedir. Kendi alanında en iyi donanımlara sahip enstrümanlar sayesinde,  hücre kültür deneyleri, hücresel tedavi ve ilaç keşif çalışmalarının pek çok noktasında çözümler sunabilmekteyiz.
 •  ”Spectral Flow Cytometry”
 •  ”Cell Sorter”
 •  “Image Cytometry”
 •  Hücre Sayım ve Analizi
 •  Gerçek Zamanlı Hücre Analizi
 •  İlaç Keşif Çalışmaları
 •  Homojenizatörler

Protein Araştırmaları

Yaşamsal faaliyetlerdeki önemli rolleri nedeniyle PROTEİN’ler bilimsel çalışma konularının temel moleküllerinden birisidir. Özellikle genomik biliminin de gelişmesine paralel olarak, protein araştırmalarının sayısı giderek artmaktadır. Protein yapı, fonksiyon, karakterizasyon ve etkileşim özelliklerini detaylı biçimde incelemek için, gelişmiş ve özel teknolojilere ihtiyaç duymaktayız.
Protein araştırmaları grubumuzda, sirküler dikroizmden mikropak okuyuculara, kapiler elektroforezden in vivo görüntülemeye, “stopped-flow” spektroskopisinden “label-free” etkileşim analizörlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Temel araştırmalar kadar Biyofarma uygulamaları konusunda da, eşsiz uygulama seçeneklerimiz için bize ulaşabilirsiniz.
 •  Biyofarma / Biyobenzerler
 •  Proteion Karakterizasyonu
 •  In Vivo Görüntüleme
 •  Mikroplak Okuyucular
 •  Protein Yapı Analizörler
 •     “Label-free” Dijital SPR
 •  Bitki / Alg Araştırmaları

Genetik Araştırmaları

Yaşamın temel yapı taşı olan GENETİK materyali daha iyi anlamak, yapısal ve işlevsel genomik alanlarının vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Moleküler bilimler kadar, endüstriyel biyoteknoloji, tarım, ziraat, hayvancılık gibi bir çok disiplinde genetik ve epigenetik araştırmalar gerekli hale gelmiştir. Gelişen analiz teknolojileri, yüksek yoğunlukta veri üretimi, verilerin işlenmesi ve depolanması gibi yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir.
Genetik materyalin eldesi ya da işlenmesi konusunda katma değer yaratabilecek uygulamaları, robotik otomasyon teknolojileri ile bir araya getirerek bir çok başarılı projede çözüm ortağı olduk. Temel bilimler, ziraat ve endüstriyel biyoteknoloji alanındaki tecrübelerimizi gıda güvenliği alanına da taşıyarak sektör ihtiyaçlarına daha güçlü bir şekilde yanıt verebilme gayreti içindeyiz.
 •  DNA Dizi Analizi
 •  DNA/RNA Fragman Analizi
 • “NGS”Servis Hizmeti
 •   Moleküler Biyoloji Reaktifleri
 •  Epigenetik
 •  Gıda Güvenliği
 •  Deney Otomasyonu

Proje Çözümleri

AKA Biyoteknoloji olarak, çalıştığımız hizmet alanları ve önerdiğimiz ürünler konusunda proje tasarımları geliştirmekteyiz. Tasarımlarımız bir ürün grubu ya da markayı ön plana çıkarmaktan ziyade, belli proje alanlarında ihtiyaca tam yanıt verebilecek, anahtar teslimi çözümler sağlamaya yöneliktir. Hizmetimiz, talep içeriğine bağlı olarak bilgi ve teknoloji transferini de içine alır.  

Bu kapsamda, Biyobanka, Biyofarma, İlaç Keşif Çalışmaları ve Robotik Otomasyon başlıkları altında temel çalışma konseptleri oluşturulmuş olup proje detayları müşterilerimizle birlikte olgunlaştırılmaktadır. Detaylı bilgi ve görüşme olanakları için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 •  Biyofarma
 •  Biyobanka
 •  Primer İlaç Tarama
 •  Robotik Pipetleme